O nás

Živá beseda, zapsaný spolek

Na podzim roku 2020 jsme se zúčastnili výběrového řízení na nového provozovatele kulturního centra Beseda v Klánovicích. Začátkem května 2021 jsme byli osloveni s nabídkou kulturní centrum provozovat a v polovině června byla podepsána smlouva mezi zastupitelstvem MČ Praha - Klánovice a naším spolkem. Již 10. července 2021 jsme kulturní centrum slavnostně otevřeli a věříme, že bohatý program, který přinášíme, přiláká nové i staronové pravidelné návštěvníky v hojném počtu!

KC Beseda: Oáza v centru obce

Kulturní centrum Beseda (KCB) svou skvělou polohou v centru obce u hlavní silnice a s krásnou zahradou se přímo nabízí fungovat jako komunitní a kulturní centrum plné života a dění. Místo, které zaručí příjemně strávený čas u kvalitní kávy či sklenky vína, doplněné zábavným či poučným programem. Pro místní nabízí navíc takřka jistotu setkání se svými sousedy a kamarády.

Usilujeme o zachování ducha a jedinečné atmosféry tohoto místa tak, aby se stálí návštěvníci pravidelně a rádi vraceli, a ty nové jsme nejen přilákali, ale rozšířili jimi řady věrných hostů.

Naše vize

Našim hlavním cílem je pokračovat v provozování kulturního centra Beseda v podobném duchu, jak ho vnímáme my:

  • vyhledávané místo pro setkávání, otevřené pro široké spektrum obyvatel Klánovic a okolí
  • místo s bohatým kulturním a vzdělávacím programem
  • oblíbené místo dobré pohody

Chceme pokračovat v tradici, kterou kulturní centrum Beseda bezesporu má: být středem života a spojovatelem kulturního, uměleckého a společenského dění v Klánovicích a okolí. Jako srdce, které nepřestane bít.

 

Představení týmu spolku Živá beseda

Náš tým je složen z lidí různých odborností pokrývajících jak kulturní, vzdělávací, tak PR a fundraisingové strategie.

Jana Pexová

Je zkušená produkční a manažerka, začínala jako koordinátorka akcí a 3 roky organizovala firemní akce. Poté zakotvila v oblasti kultury a pracovala 11 let jako vedoucí týmu zpěváka Dana Bárty a jeho projektů. Má kontakty v oblasti kultury od divadelní, koncertní až po televizní svět. Jana je předsedkyní spolku Živá beseda, z.s. a bude hlavní organizátorkou akcí.

RNDr. Zuzana Roxerová, PhD.

Zuzana má dlouholeté zkušenosti v oblasti popularizace vědy, pracuje v Geofyzikálním ústavu AVČR, kde se podílí mimo jiné na projektech pro zpřístupnění vědy studentům základních a středních škol. Zuzana vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, studovala a pracovala na univerzitách ve Štrasburku (Francie), Lisabonu (Portugalsko) a Zürichu (Švýcarsko). Má velké zkušenosti se získáváním grantů. Aktivně se zúčastňuje komunitního života ve škole Purkrabka ve Škvorci, také ve spolku Sosák (Sibřina), miluje výtvarný svět a divadlo. V KC Beseda bude mít na starosti zejména vzdělávací programy a získávání grantové podpory.

MgA. Kateřina Kroupová

Žije s rodinou v Klánovicích. Vystudovala DAMU, obor dramatická výchova. Aktivně se věnovala divadelní režii, psaní scénářů, scénografii. Scénografie velmi záhy získala převahu, v oboru působí přes 15 let. Věnuje se malbě. V poslední době je zaměstnána jako učitelka pro druhý stupeň v ZŠ Masarykova v Klánovicích, kde vyučuje výtvarnou výchovu a dramatickou výchovu, vede dětský divadelní kroužek. 6 let spolupracovala jako výtvarnice s PKF - Prague Philharmonia, nyní druhou sezónu dělá výtvarnici pořadům pro děti Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

MUDr. Kristián Flek

Kristián je původním povoláním psychiatr, nyní působí jako ředitel ve společnosti Sysmex CZ. Má dlouholeté zkušenosti manažera, kouče a lektora, v týmu bude fungovat především jako poradce a týmová opora.

Petr Skočdopole

Petr je zkušený novinář, 7 let působil jako šéfredaktor společenského týdeníku Instinkt, dnes je spolumajitelem webového mediálního portálu www.motejlekskocdopole.com. Moderoval pořad o médiích na ČT 24 a prezidentské debaty na TV Pětka. Napsal knihu s Danem Bártou Žvaniti fér. Je kytarista, šachista a letec.

Co nás spojuje?

Všichni jsme nadšení fandové kultury, která nás velmi baví, v minulosti nás některé živila a nikdy nepřestala sytit našeho ducha i vědění. Často a rádi chodíme do divadel, do kina i na koncerty a aktivně se zajímáme o vzdělávání a aktuální společenská témata. A také jsme rodiče dětí, které přirozeně vedeme ke kultuře a seznamujeme je se všemi jejími podobami. Stejnou měrou jim necháváme prostor pro jejich vlastní poznávání i výběr směru či stylu, který je zaujme.