Aktuální výstava

V případě zájmu o koupi fotografií kontaktujte:

Janu Pexovou

jana.pexova@volny.cz

733 373 939

„Žena není krásná, krása je žena.“

Glosa pochází z esejů filosofa Ladislava Klímy a je klíčová pro pochopení a otevření imaginárního prostoru, ve kterém se pohybují ženské postavy fotografa Hynka Čermáka.

Žena-akt není pro fotografa Hynka Čermáka pouhou pasivní animální figurínou. Žena-akt má v jeho fotografiích vždy aktivní roli. Presentuje se jak ve své archetypální podstatě bohyně velkého gesta a věčného zrození, tak jako nositelka a personifikace něhy, touhy a lásky, ale také nezkrotného orgiastického erótu. Žena je pro fotografa neuchopitelná tajemná bytost a v jeho fotografiích-obrazech je zachyceno bohatství podob přesně reflektujících určitý stav duše a mysli jeho žen-aktů. Fotograf Hynek Čermák má dar i cit svým objektivem perfekcionisticky vnímat a v důkladně propracované kompozici póz a v gestech žen zachytit jemně odstupňované střípky a záblesky světla i jeho prudké kontrasty procházející skrze temné stíny prostoru či siluetu ženského těla. 

Expozice fotografií ve výstavních prostorách klánovické Besedy představuje výběr z volné fotografické řady nazvané autorem

U—pře—rodu.

Jedná se o tvorbu, která vznikala a vlastně průběžně vzniká v průběhu posledních let.

U—pře—rodu je metafora přesně vyjadřující smysl a cestu, kterou se Hynek Čermák ubírá a na které se mu díky espritu a touze po hledání daří na jeho fotografické pouti pronikat hlouběji do vnitřního citového prostoru ženy. Obnažená ženská postava je sice od archetypálních dob téma klasicky přitažlivé, ale o to těžší je nalézt v něm svébytnou osobitou formu. Hynek Čermák svým citlivým hledačským přístupem, okem a objektivem a hlavně úžasem, s jakým se citlivě přibližuje ke své tajemné ženě-bohyni, nalézá stále nové, úchvatné a nepodbízivé obrazy ženy.

Svým přístupem na fotografické cestě, svými stále novými vhledy do tajuplného smyslového mikrokosmu a tím, jak citlivě vstupuje za zrcadlo reality mnohdy povrchně uchopeného tématu, se Hynek Čermák během posledních let zařadil mezi přední fotografy, kteří do svých fotografických kompozic vkládají ženu-akt. 

Svoboda P.