Aktuální výstava

Výstava potrvá do 13.06.2024

Anna Beata Háblová

Spisovatelka, slamerka, básnířka, umělkyně, architektka. Publikovala čtyři básnické sbírky, za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 jí vyšla populárně naučná kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu. Od roku 2018 přispí do Ranních úvah na rozhlasové stanici ČRo Vltava. Její předposlední knihou na pomezí žánrů jsou Nemísta měst (Host, 2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Básně i úryvky z knihy Nemísta měst byly přeloženy do několika evropských jazyků. Je členkou Asociace spisovatelů. Její poslední knihou je román z uměleckého prostředí Směna. Román Směna byl porotou vybrán do devátého ročníku mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth. Povídky z knihy Nemísta měst byly porotou vybrány do překladatelského projektu CELA (Connecting Emerging Literary Artists).

Vystavovala v galerii Artwall (Nevýslovný, 2021), v kostele Pražského Jezulátka (Haiku proti beznaději, 2021), v galerii DOX (Tolik jiné přítomnosti, 2022 / Za slovy 2023), v knihovně Krnov (Knihaiku, 2022) nebo v literárním klubu Za školou (Bubenečský trojúhelník, 2023).

Obrazy kombinující genia loci pražských míst a texty básní. Obrazy hledající cestu, jak propojit svět výtvarna, architektury a literatury. Jazyk malby vychází ze streetartu a vizuálně pracuje i s autorskými texty.